+381-11-3-558-446

Požeška 36 (ulaz iz Ostroške ulice), 11030, Beograd

JA-112E adresabilni pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem

Adresabilni pristupni modul za JA-100 alarmni sistem je RFID pristupni modul namenjen za upravljanje alarmnim sistemom. Obuhvata jedan kontrolni segment i ako je potrebno može biti opremljena sa maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog sistema pomoću segmenata.  Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka  električne energije. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.

 

 

JA-113E adresabilni pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem i tastaturom

 

Tastatura za JA-100 alarmni sistem
je pristupni modul sa tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem namenjen za upravljanje alarmnim sistemom. Uključuje jedan kontrolni segment i ako je to potrebno može biti opremljen sa maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog sistema pomoću segmenata. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka električne energije. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.

 

 

 

 

 

 

 

JA-114E adresabilni pristupni modul sa LCD ekranom, tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem

 

Tastatura za JA-100 alarmni sistem
je pristupni modul sa LCD ekranom, tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem namenjem za upravljanje alarmnim sistemom. Uključuje jedan kontrolni segment i ako je to potrebno može biti opremljen sa maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog sistema pomoću segmenata. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka električne energije. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Opcije menija omogućavaju jednostavnu kontrolu particija, zona, PG izlaza i memorije događaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-192E kontrolni segment za pristupne module

 

Kontrolni segment za alarmni sistemje kontrolni segment za pristupne module JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, i JA-154E.
Omogućava korisniku da jednostavno upravlja funkcijama u alarmnom sistemu:

 

 

Ja-110P adresabilni PIR detektor pokreta

 

PIR detektor pokreta
je adresabilni PIR detektor pokreta namenjen za zaštitu unutrašnjeg prostora. On otkriva pokret putem ljudske telesne temperature. Karakteristika detekcije može da se optimizuje korišćenjem alternativnih sočiva DUGAČAK HODNIK JS-7904, KUĆNI LJUBIMAC JS 7906 ili ZAVESA JS-7901. Stepen otpornosti može se izabrati na dva nivoa. Memorijska funkcija alarma je opciono podešavanje koje omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.

 

 

 

 

 

 JA-110B adresabilni akustični detektor loma stakla

 

Akustični detektor loma stakla

je adresabilni detektor loma stakla detektuje lom staklenih prozora. Upotrebljava se dvostruka tehnologija detekcije (vazdušni pritisak i zvučna analiza). On reaguje na lomljenje svih vrsta stakla. Osetljivost se može podešavati. Detektor komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale Memorijska funkcija alarma je opciono podešavanje koje omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.

 

 

 

 

 

 

 JA-111M  adresabilni magnetni detektor otvaranja

 

Magnetni detektor otvaranja
Uređaj detektuje otvaranje vrata ili prozora. Komunikacija sa alarmnom centralom obavlja se preko magistrale. Detektor je opremljen poklopcem sa sabotažnom zaštitom koja se aktivira pri otvaranju poklopca. Senzor se aktivira usled pomeranja permanentnog magneta od senzora. Uređaj zauzima jednu poziciju u bezbednosnom sistemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja-110M adresabilni modul za magnetne detektore – 2 ulaza

Modul za magnetne detektore – 2 ulazasluži za povezivanje magnetnog detektora otvaranja vrata. Poseduje dva nezavisna programabilna ulaza NC, NO ili izbalansirana prema EOL otporniku. Omogućava filtriranje minimalnog vremena aktiviranja (0,5 s, 1 s, 2 s ili 5 s). Detektor komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Memorijska funkcija alarma je opciono podešavanje koje omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima dve pozicije u alarmu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.

 

 

 

 

 

 

JA-110ST adresabilni kombinovani detektor požara (dima i toplote)

 

Kombinovani detektor požara (dima i toplote)je adresabilni kombinovani detektor dima i toplote požara detektuje vatru unutar stambenog ili poslovnog prostora. Omogućava podešavanja: dima i toplote, dima ili toplote, samo dima, samo toplote. Ima memorijsku funkciju alarma pri kojoj LED i dalje svetli posle završetka alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.

 

 

 

 

 

 

 JA-110F adresabilni detektor poplave

 

Detektor poplave
Detektor ukazuje na poplavu u prostoru (podrum, kupatilo itd.). Ova informacija se prenosi do alarmne centrale preko magistrale. Kada su elektrode poplavljene detektor šalje signal aktivacije. Kada se poplava povuče šalje se signal mirnog stanja. Detektor nema sabotažni kontakt i zauzima jedno mesto u sistemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-111H adresabilni modul interfejsa za žičane detektore

 

je adresabilni modul je namenjen za povezivanje bilo kog žičanog detektora na JA-100 alarmni sistem. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Dostupan je kao štampana ploča i može da se montira unutar žičanog detektora. Pruža NC ili NO ulaz. On omogućava filtriranje minimalnog vremena aktiviranja (0,5 s, 1 s, 2 s ili 5 s).

 

 

 

 

 

 

 

 JA-110A adresabilna unutrašnja sirena

 

Unutrašnja alarmna sirena

je adresabilna unutrašnja sirena namenjena je da oglasi alarme, ulazno i izlazno vreme kašnjenja, kontrolno zvono i aktivacije PG izlaza u alarmnom sistemu. Sirena je opremljena tasterom sa programabilnim akcijama. Implementirana je funkcija VERIFIKACIJE ALARMA. Sirena komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.

 

 

 

 

JA-111A adresabilna spoljna sirena

 

Spoljna alarmna sirena
adresabilni spoljna sirena sa akumulatorom namenjena je da oglasi alarme, kontrolno zvono i aktivaciju ili deaktivaciju PG izlaza. Sirena komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana je funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka napajanja 220V. Ugrađena libela za precizno i lako podešavanje tokom instalacije. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-110N adresabilni energetski relejni modul za 8 A

 

Energetski relejni modulje izlazni PG modul namenjen je da obezbedi jedan izlazni relej (8 A) sa NO ili NC kontaktima. Odgovarajući PG izlaz se programira pomoću DIP prekidača (da kontroliše jedan od 32 PG izlaza). Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima nijednu adresu u sistemu.

 

 

 

JA-111N adresabilni signalni relejni modul za 1 A

 

je izlazni PG modul namenjen je da obezbedi jedan izlazni relej (1 A) sa NO ili NC kontaktima. Odgovarajući PG izlaz se programira pomoću DIP prekidača (da funkcioniše jedan od 32 PG izlaza). Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima ni jednu adresu u sistemu.

 

 

 

JA-118N osmo-kanalni adresabilni izlazni modul

 

 Osmo-kanalni izlazni modul omogućava izlaze za signalizaciju bezbednosnog statusa do 8 particija, signalizaciju IW/EW alarma u 8 zona ili stanje do 8 PG izlaza. Dizajniran je za instalaciju u višenamensko kućište JA-190PL ili na DIN šinu. Njegovi izlazi su izolovani od magistrale. Podešavanje se vrši DIP prekidačem. Modul ne zauzima ni jednu poziciju u sistemu.

 

 

 

JA-110I indikator stanja particije / PG izlaza

 

pokazuje stanje (UKLJUČENO) particije ili PG izlaza (1 – 32) putem CRVENOG LED indikatora. Povezan je pomoću adresabilne magistrale na alarmnu centralu. Ne zauzima nijednu poziciju u alarmnom sistemu.

 

 

 

 

 

JA-111I univerzalni LED indikator RGB

 

pokazuje stanje (UKLJUČENO) particije ili PG izlaza (1 – 32) putem višebojnog LED indikatora (crveni, zeleni, plavi i žuti).

 

 

 

 

 

 

 

JA-110T adresabilni modul izolatora kratkog spoja

 

je konstruisan za odvajanje i zaštitu neobezbeđenih delova adresabilnog ožičenja. Napaja se iz adresabilne alarmne centrale. Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima nijednu poziciju u alarmnom sistemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-190PL  višenamenska instalaciona kutija (kućište)

 

je višenamenska instalaciona kutija za različite module JA-100 sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-110Z-A adresabilni razdelnik

je adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema. Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.

 

 

 

 

 

 

JA-110Z-B adresabilni razdelnik

je adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema. Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-110Z-C adresabilni razdelnik

adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema. Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC-01 instalacioni kabl za JA-100 sistem, CC-01 za duže adresabilne linije

Instalacioni kabl namenjen je za jednostavno povezivanje adresabilnih instalacija. Boje izolacije su identične bojama konektora. Kutija sa namotanim kablom za jednostavno korišćenje – Easy Reel box, 300 m. Obeležen crnom bojom na svakom dužnom metru kabla.

 

 

 

 

 

 

 CC-02 instalacioni kabl za JA-100 sistem, CC-02 za kraće adresabilne linije

Instalacioni kabl namenjen je za jednostavno povezivanje adresabilnih instalacija. Boje izolacije su identične bojama konektora. Kutija sa namotanim kablom za jednostavno korišćenje – Easy Reel box, 300 m. Obeležen crnom bojom na svakom metru kabla.

 

 

 

 

 

 

JA-110R adresabilni interfejs za bežične komponente

adresabilni radio modul omogućava vam da povežete bežične uređaje kao što su detektori na alarmni sistem. Maksimalno 3 modula JA-110R može biti instalirano u sistem u cilju obezbeđenja odlične radio pokrivenosti u prostorijama. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne linije. Modul se opciono montira u kućište alarmnog sistema. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.