+381-11-3-558-446

Požeška 36 (ulaz iz Ostroške ulice), 11030, Beograd

Automatska klizna vrata serije SL5


Sa direktnim pogonom i motorima bez četkica i prekidačkim napajanjem sa širokim opsegom napona 100-240 V (50/60 Hz)
Prva automatizacija koja zaista štedi energiju i garantuje smanjenje potrošnje struje od 54%.

“Ništa slično do sada”

Poređenje potrošnje struje
KONKURENTI

Merenje potrošnje se obavlja na kliznim vratima sa dva krila
prolaz 1400mm – radna dužina 3000mm – težina 50 kg x 2
jedan ciklus = otvaranje + zatvaranje

Makro tehnički podaci
Električni prenos sa prekidačkim četkicama
Napajanje 230 V / 50-60 Hz

Nominalna snaga = 230 W
Stanje mirovanja = 32 W

Potrošnja
1.500 ciklusa dnevno = 0,84 kWh
547.500 ciklusa godišnje = 306,60 kWh

Poređenje potrošnje struje
IZGLED

Nadzor automatizacije obavlja se nad kliznim vratima sa dva krila
prolaz 1400mm – radna dužina 3000mm – težina 50 kg x 2

Makro tehnički podaci
Motor bez četkica sa direktnim pogonom (Direct drive Brushless motor)
Prošireni opseg napajanja 100-240 V / 50-60 Hz
Tehnologija prekidačkog režima (Switch Mode Technology)
Nominalna snaga = 70 W
Stanje mirovanja = 10 W

Potrošnja
1.500 ciklusa dnevno = 0,39 kWh
547.500 ciklusa godišnje = 142,35 kWh
Godišnja ušteda = 164,25 kWh

UŠTEDA = 54 %

INOVATIVNI TEHNOLOŠKI SADRŽAJI
Pogonska jedinica ima sledeće glavne karakteristike:
-Upotrebu motora bez četkica sa direktnim prenosom sopstvene konstrukcije, koji menja tradicionalni jednosmerni
motor sa prekidačkim četkicama, radi povećanja iskorišćenja (+30% iskorišćenje motora bez četkica i + 30%
iskorišćenje od eliminisanja prenosa) i smanjenja potrošnje struje.
-Glavni element jednosmernog motora su četkice, dok je motor bez četkica po definiciji bez četkica, koji se okreće
malom brzinom od 200 o/min, zbog čega je njegov radni vek oko deset puta duži, a održavanje je više nego
prepolovljeno i ograničeno na spoljne delove motora.
Kako je i sistem prenos uklonjen, eliminisani su troškovi održavanja usled prirodnog trošenja.
-Odsustvo četkica čini ove motore izuzetno tihim, a eliminacija sistema prenosa još više povećava ovaj rezultat.
-Ekskluzivno i patentirano pozicioniranje senzora čini sistem vrlo kompaktnim po dimenzijama i funkcionalnosti,
zaštićenog od slučajnog kvara uzrokovanog nespretnim spoljnim postupcima.

Napredna elektronska kontrola sopstvene konstrukcije ima sledeće glavne karakteristike:
– Prošireni opseg napajanja 100-240 Vac (50/60 Hz), sa tehnologijom prekidačkog režima, što garantuje najveće
iskorišćenje i smanjuje potrošnju energije celokupne automatizacije.
– Priključak za napajanje je standardni utikač, ne zahteva montažu od strane stručnog osoblja.
– Podešavanje pomoću alfa-numeričkog ekrana, čitljivog iz daljine, koji obezbeđuje dijagnostičke i detaljne
informacije.
– Elektronska kontrola je već prethodno podešena na standardni režim, ne morate vršiti nikakva podešavanja, vaša
vrata već rade. Međutim, svi parametri se mogu menjati, jer želimo da ispunimo vaše specifične potrebe.
– Postoje namenski konektori za sav pribor, koji omogućavaju lako i jednostavno priključivanje kontrolnih uređaja i
bezbednosti vrata.
– Sve informacije sakupljene tokom rada vrata, i pre svega sva kontrolna podešavanja, čuvaju se na mikro SD
memoriji i pristupačne su, tako da ih možete kopirati na slične primene i ponovo ih upotrebiti pri zameni, smanjujući
vreme intervencije. Mikro SD memorija može se upotrebiti i za nadgradnju sistema, tako da uvek imate korist od
najnovijih inovacija u radu vrata.
– Elektronska kontrola se obezbeđuje pomoću standardnog mikro USB priključka za priključivanje na lični računar,
radi obavljanja složenijih dijagnostifikovanja, ažuriranja i kontrole.

Mehaničko pomeranje ima sledeće glavne karakteristike:
– Sistem fiksiranja na zid/gredu noseće konzole, na koju će se jednostavno okačiti cela dužina motorskog pogona
bez dodatnog fiksiranja za bušenje/deljenje površine, omogućava jednom licu da montira automatizaciju do 4 m,
smanjujući troškove montaže za 50%.

– Ekskluzivni sistem ublažavanja u 3 faze, koje se postiže pomoću ubacivanja amortizujućih zaptivki između nosećeg
profila (1) i profila pogonskog uređaja (2), i između profila klizača (3), omogućava eliminisanje vibracija na
konstrukciju za koju je sistem fiksiran.
Ovaj sistem ublažavanja i eliminisanje prenosa vibracija dozvoljava postizanje visokog nivoa tihog rada kakav nije
postignut nikada pre, što je glavna karakteristika primena koje zahtevaju visok nivo tišine.

– Sistem fiksiranja kačenjem spreda svih unutrašnjih elemenata automatizacije dozvoljava brzu i jednostavnu
zamenu, bilo kakav rad se obezbeđuje i činjenicom da se u svim automatizacijama koriste samo 3 različita tipa
zavrtnja koji zahtevaju da imate samo jedan tip kombinovanog ključa, jedan tip T imbus ključa i jedan tip odvrtača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NEZAVISNI SISTEM MONTAŽE SENZORA
Jedinstveni sistem montaže senzora dozvoljava vam da skinete i stavite poklopac automatizacije (i sa magnetnom spojnicom) vrlo brzo, usled eliminisanja nosača i kablova senzora direktno na poklopcu, smanjujući vreme pristupa automatizaciji.

BIRAČ FUNKCIJA SA ČITAČEM BESKONTAKTNIH KARTICA
Ovaj inovativni uređaj ima kapacitivni ekran osetljiv na dodir radi jednostavne i intuitivne upotrebe, i pozadinsko LED osvetljenje obezbeđuje dobru vidljivost pri podešavanju, čak i u uslovima loše osvetljenosti. Prednja staklena ploča je prijatnog izgleda i adekvatno otporna za upotrebu u svim uslovima.
Pojednostavljena autorizacija upotrebe ima tri nivoa, izaberite između:
1° – Uvek uključeno.
2° – Aktivira se jednostavnim dodirom logotipa FACE na 5 sekundi.
3° – Beskontaktni privezak – čip, bez upotrebe „mehaničkih“ tastera.
Uređaj može da reaguje direktno sa pametnim telefonima koji imaju NFC opciju umesto beskontaktnog priveska.

Inovacijama do efikasnosti

FACE automatizacije su projektovane sa CE-oznakama i izrađene u skladu sa bezbednosnim zahtevima evropskog standarda EN 16005 i sledećim evropskim direktivama: Direktiva o mašinama (2006/42/EC), Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) i Direktivi o niskom naponu (2006/95/EC).
Da biste napravili sistem, koristite pribor i bezbednosne uređaje odobrene od strane FACE.

PREUZMITE PROSPEKT
Automatska klizna vrata sa uštedom energije, FACE SL5-SR, Y107EN Luna