+381-11-3-558-446

Požeška 36 (ulaz iz Ostroške ulice), 11030, Beograd

Kontrola čuvarske službe je namenjenima svim korisnicima koji imaju terensku službu sa obilaskom važnih tačaka, i ugrađuje se radi povećanja efikasnosti rada čuvara, kao i njihove bezbednosti.

Sistem se sastoji od čitača sa punjačem baterije, lokacijskih dugmadi, čuvarskih identifikacionih privezaka i softvera ili WEB aplikacije.

1. Najnoviji i najbolji sistem objedinjuje više uređaja u jednom: ON-LINE beskontaktni čitač sa panik tasterom, dvosmernom audio komunikacijom, GPS-om i automatskim slanjem poruke u slučaju pada čuvara preko GPRS/SMS komunikatora

SISTEM OBEZBEĐUJE KONTROLU RADNIKA U REALNOM VREMENU – šta se trenutno dešava sa radnikom!

Ergonomski oblik uz otpornost na udarce (automobil može da pređe preko uređaja), sabotažu i vodu.

Prospekt možete preuzeti klikom na sliku. Video prezentaciju možete pogledati ovde.

FOT_1338

2. ONLINE beskontraktni čitač sa panik tasterom i dvosmernom audio komunikacijom – bez GPS-a

Efikasna ONLINE kontrola čuvarske službe sa dvosmernom komunikacijom i panik tasterom (ali bez GPS-a).

Prospekt možete preuzeti klikom na sliku.   3. Klasični beskontaktni čitač kartica sa kasnijim preuzimanjem podataka preko USB-a

Sistem se sastoji od čuvarskog čitača, lokacijskih dugmadi, čuvarskih identifikacionih privezaka i softvera.

SISTEM OBEZBEĐUJE KONTROLU RADNIKA U PROŠLOSTI – šta je bilo pre par sati ili dana!

Prospekt možete preuzeti klikom na sliku.

Čuvarska palica beleži identifikaciju čuvara i overavanje obilaska lokacija. Softver služi za preuzimanje podataka sa palice i pregled izveštaja na osnovu tih podataka. Sistem funkcioniše na sledeći način: Svaki čuvar poseduje svoj identifikacioni privezak. Više čuvara koriste jednu palicu. Moguće je korišćenje više palica ukoliko više čuvara rade u istoj smeni tj. istovremeno obilaze lokacije. Na početku smene čuvar koristi identifikacioni privezak kako bi se prijavio na čitač. To se izvodi tako što čuvar približi čitač privesku i pritisne dugme na čitaču. Čitač zavibrira kada prepozna prisustvo priveska. Tokom svoje smene čuvar obilazi lokacije po unapred utvrĎenom rasporedu i palicom se prijavljuje na lokacijsku dugmad. Prijava na lokacijske dugmadi se izvodi na isti način kao prijava na privezak. Čitač se prinese dugmetu, pritisne se dugme na čitaču. Kratkotrajno vibriranje predstavlja potvrdu da je čitač prepoznao lokacijsko dugme. Na taj način se vrši verifikacija da je čuvar obišao objekat (lokaciju). Kada se završi njegova smena, drugi čuvar se prijavljuje na palicu svojim identifikacionim priveskom i nastavlja obilazak lokacija. Podaci o prijavi čuvara i o obilasku lokacija ostaju zabeleženi u memoriji palice. Podaci o prijavljivanju čuvara zabeleženi u memoriji palice se prebacuju na računar na kojem je instaliran odgovarajući softver putem USB kabla. Podaci o prijavljivanju se smeštaju u bazu podataka. U softveru je moguće definisati različite načine obilaska lokacija koje će odgovarati čuvarevom zaduženju. Definiše se ruta tj. vreme i redosled obilaska lokacija. Na taj način u izveštajima proveravamo da li je čuvar poštovao zaduženja.     [important]4. DigiTool – touch button – čitač sa kontaktnim očitavanjem, starije generacije[/important] Tagovi su Touch Button tip, proizvođača Dallas Semiconductor. Preuzmite prospekt klikom na sliku.